Kinoreklame

Presentér dine produkter eller firma på kinolerretet og støtt din lokale kino!

Ta kontakt med Susanne Berntsen, Media Direct

Tlf +47 986 07 403 | Mail: susanne.berntsen@mdn.no

http://mdn.no/kino/