Kinoreklame

Presentér dine produkter eller firma på kinolerretet og støtt din lokale kino!

 

Ta kontakt med June Vollebekk, Media Direct

Tlf +47 906 84 718 | Mail: june.vollebekk@mediadirect.no

http://mdn.no/kino/